Dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar diplomirala je i doktorirala na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U dosadašnjem znanstvenu i stručnom djelovanju objavila je oko 30 znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomike i poslovnog upravljanja te strategije razvoja naftnih kompanija. Sudjelovala je i u izradi nekoliko studija utjecaja na okoliš u naftnoj djelatnosti. Kao suautorica objavila je 2002. knjigu Stoljeće nafte koja je uvrštena u udžbenike Sveučilišta u Zagrebu.