Sabrina P. Ramet predaje političku znanost na Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije (NTNU) u Trondheimu; viša je suradnica Centra za proučavanje građanskog rata Instituta za istraživanje mira u Oslu (PRIO). Rodom Londončanka, studirala je na Sveučilištu Stanford, Sveučilištu Arkansas i UCLA-u, gdje je 1981. doktorirala. Autorica je dvanaest knjiga i urednica ili suurednica 23 knjige (22 objavljene, jedna u pripremi). Njezina je najnovija objavljena knjiga Serbia, Croatia and Slovenia at Peace and War: Selected Writings, 1983–2007 (Lit Verlag, 2008.). U Hrvatskoj su do sada objavljene njezine knjige Čija demokracija? Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi (Alinea, Zagreb, 2001.) i Balkanski Babilon. Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada (Alinea, Zagreb, 2005.).