Milan Kangrga (1923.–2008.). Diplomirao je 1950. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obranio doktorat znanosti. Bio je osnivač filozofskog časopisa PRAXIS (s Gajom Petrovićem) i “Korčulanske ljetne škole” (s Rudijem Supekom). Objavio je sljedeće knjige: Racionalistička filozofija, Etički problem u djelu Karla Marxa, Etika i sloboda, Smisao povijesnoga, Razmišljanja o etici, Čovjek i svijet, Etika ili revolucija, Praksa – vrijeme – svijet, Hegel – Marx, Filozofija i društveni život, Izvan povijesnog događanja, Šverceri vlastitog života, Nacionalizam ili demokracija. U Njemačkoj mu je objavljena knjiga Praxis – Zeit – Welt (Königs-hausen & Neumann, Würzburg). U izdanju Naprijeda (Zagreb, 1989) objavljena su mu Odabrana djela u četiri sveska.

Do 1993. bio je redoviti profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Zadru, kao i na Filozofskom fakultetu u Beogradu.