Joseph Cropsey, profesor emeritus Sveučilišta u Chicagu. Rođen 27. kolovoza 1919., sa Straussom intenzivno surađuje od njegova dolaska u Chicago do smrti, a kasnije je, pored ostaloga, bio Straussov ovlaštenik za brigu o njegovoj literarnoj zaostavštini. Njegovi radovi bavili su se prvenstveno engleskom filozofijom politike, a najvažniji su Polity and Economy: An Interpretation of the Principles of Adam Smith (Političko i ekonomija: interpretacija “Principa” Adama Smitha) iz 1957. i Political Philosophy and the Issues of Politics (Politička filozofija i pitanja politike) iz 1977. Izdao je, pored ostaloga, Hobbesove engleske radove, te zbornik posvećen Leu Straussu.