Mirjana Gross, sveučilišna profesorica u mirovini, rođena je 1922. godine u Zagrebu. Doktorirala je povijesne znanosti. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bila je profesor hrvatske povijesti XIX. Stoljeća i metodologije historijske znanosti; bila je gostujući profesor na sveučilištima i institutima u SAD-u i Europi; sudjeluje na brojnim kongresima i znanstvenim skupovima. Najvažnija djela: Povijest pravaške ideologije (1973.), Historijska znanost (1976., 1980.), Počeci moderne Hrvatske (1985.), Prema hrvatskome građanskom društvu (suaut. A. Szabo, 1992.), Suvremena historiografija: korijeni, postignuća, traganja (1996.).