Dr. sc. Ljiljana Gašparec-Skočić doktorirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1997. godine ravnateljica je Hrvatskoga zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo.