Dr. sc. Katarina Spehnjak rođena je 1954. u Županji gdje je završila gimnaziju. Diplomirala je političke znanosti u Zagrebu 1978., i od tada radi u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatskom institutu za povijest. Istražuje povijest Hrvatske nakon Drugoga svjetskog rata, s naglaskom na političkoj i kulturnoj prošlosti. Magistrirala je 1984., a doktorirala 1996. na Fakultetu političkih znanosti. Posljednjih nekoliko godina istražuje ulogu Hrvatske u britanskoj politici prema Jugoslaviji nakon 1945. godine. Objavila je knjigu Javnost i propaganda. Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945.–1952. (Dom i svijet, Zagreb 2002.) te više znanstvenih članaka u domaćim i stranim publikacijama. U Hrvatskom institutu za povijest voditeljica je znanstvenog projekta “Komunistički sustav vladavine u Hrvatskoj 1945.–1972.”