Ivo Perić (r. 1930.) profesor je povijesti i doktor povijesnih znanosti. Bavi se hrvatskom poviješću 19. i 20. stoljeća. Objavio je velik broj znanstvenih radova: više od 400 članaka i rasprava te 26 knjiga.

Među njegovim knjigama osobito su poznate one o istaknutim hrvatskim političarima (Anti Trumbiću, Franu Supilu, Peri Čingriji, Antunu Radiću, Stjepanu Radiću), o hrvatskom parlamentarnom životu (“Dalmatinski sabor 1861.–1918”., “Hrvatski državni sabor 1848.–2000.”, I-III), o kulturnim, političkim i gospodarskim zbivanjima na dalmatinskom tlu (“Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva 1861.–1918”., “Politički portreti iz prošlosti Dalmacije”, “Razvitak turizma u Dubrovniku i okolici od pojave parobrodarstva do 1941”., “Dubrovako pomorstvo u 19. i 20. stoljeću”), o hrvatskim državotvornim težnjama (“Hrvatska državotvorna misao u XIX. i XX. stoljeću”). Njegova knjiga “Povijest Hrvata” tiskana je i na engleskom jeziku (“A History of the Croats”). Autor je i nekoliko udžbenika povijesti.

Za svoj znanstveni rad dobivao je i javna priznanja: Nagradu grada Dubrovnika (1964.), Nagradu “Ivan Filipović” (1970.), Nagradu “Slobodne Dalmacije” za znanost (1979.) i Godišnju državnu nagradu za znanost (1997.).

U mirovinu je otišao 1995. u zvanju znanstvenog savjetnika. Do umirovljenja radio je u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Nakon umirovljenja živi u Zagrebu, baveći se i dalje znanstvenim, historiografskim radom.