Hrvoje Matković rođen je u Šibeniku 12. listopada 1923. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Šibeniku, a studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1947. godine. Službovanje je započeo kao srednjoškolski profesor (Učiteljska škola u Petrinji, 1948–1954.; XIII. gimnazija u Zagrebu, 1954–1956.). Potom radi kao kustos u Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu. Od 1967. savjetnik je za nastavu povijesti u Zavodu za prosvjetno-pedagošku službu SR Hrvatske. Od 1972. do 1990. predavao je suvremenu nacionalnu povijest na Fakultetu političkih znanosti, a od umirovljenja 1990. na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu i zatim na Hrvatskim studijima. Doktorirao je 1971. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši disertaciju Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka do šestojanuarske diktature (1972. objavljena je kao knjiga u izdanju Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu).

Od završetka studija bavi se znanstveno-istraživačkim radom. No službovanje u školi privuklo ga je i izučavanju metodičko-pedagoške problematike. Objavio je veći broj priloga iz metodike nastave povijesti, a sudjelovao je i u opremanju školskih programa udžbenicima, nastavnim sredstvima i osobito novim audiovizualnim didaktičkim materijalima (pripremio je i objavio oko 100 emisija iz povijesti za Školski radio i Obrazovni program TV Zagreb). Od 1957. do 1964. bio je jedan od urednika nastavničkog časopisa Historijski pregled, a kad je nakon izvjesnog prekida taj časopis nastavio 1971. s izlaženjem pod novim imenom Nastava povijesti postaje njegov glavni i odgovorni urednik (1971–1992.). Za rad na udžbeničkoj literaturi i unapređivanju nastave povijesti nagrađen je nagradom Davorin Trstenjak.

Svoj znanstveni rad usmjerio je na istraživanje hrvatske povijesti 20. stoljeća, pa je u povijesnim znanstvenim časopisima objavio veći broj rasprava. Obrađivao je političke stranke i djelatnost pojedinih političkih prvaka (posebno Stjepana Radića i Matka Laginje). Surađivao je s Leksikografskim zavodom i drugim znanstvenim institucijama. Osim doktorske disertacije objavio je više knjiga: Suvremena politička povijest Hrvatske, Povijest Nezavisne Države Hrvatske, Povijest Jugoslavije, Povijest Hrvatske seljačke stranke, Mala ilustrirana hrvatska povijest (crteži Dragutin Trumbetaš). Sudjelovao je i u radu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.