Dr. sc. Drago Roksandić, redoviti profesor Odsjeka za povijest, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen u Petrinji, 1948. godine, školovan na sveučilištima u Zagrebu (1966–1970), Beogradu (1971–1974) te na pariškoj L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1980/1981). Sveučilišni asistent na Univerzitetu u Beogradu (1978–1989) godine; sveučilišni nastavnik na Sveučilištu u Zagrebu od 1990. godine do danas. Od 1994. do 2002. gost-profesor na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Od 2000. do 2002. godine pročelnik Odsjeka za povijest i predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj dugoročnoga međunarodnog istraživačkog projekta “Triplex Confinium – hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu” u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gost-profesor i gost-istraživač na nizu europskih i američkih sveučilišta i instituta (uz ostale – Yale University (1990), Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien (1991–1992 te nekoliko puta kasnije do 1997), Zentrum für europäische Integrationsforschung, Bonn (1998), Université Paris-8 (1998), L’Ecole Pratiques des Hautes Etudes, Pariz (2004) itd. Objavio, uz ostalo: Vojna Hrvatska: La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809–1813), svezak I-II. (Školska knjiga i Stvarnost, Zagreb, 1988); Srpska i hrvatska povijest i “nova historija” (Stvarnost, Zagreb, 1991) (NB: prevedeno i na japanski u Tokiju 1999.); Srbi u Hrvatskoj (Vjesnik, Zagreb, 1991); Protiv rata (Prosvjeta, Zagreb, 1996); Microhistory of the Triplex Confinium (ur.), (CEU History Department, Budimpešta-Zagreb, 1998); Constructing Border Societies on the Triplex Confinium, D. R. i Nataša Štefanec (ur.), (CEU History Department, Budimpešta, 2000); Triplex Confinium (1500–1800): ekohistorija, D. R. i Nataša Štefanec (ur.), (Književni krug Split, 2003); Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti, 1500.–1800. (Barbat, Zagreb, 2003) itd.