Dr. sc. Davor Marijan (1966.) školovao se u Livnu i Zagrebu u kojem je 1994. godine završio dvopredmetni studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu. Na istom je fakultetu 2005. magistrirao i 2006. doktorirao s temom “Jugoslavenska narodna armija i raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1987.–1992. godine”. Od 2001. radi u Hrvatskom institutu za povijest na projektu “Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1991.–1995.–1998.”. Bavi se vojnom poviješću Hrvatske i Jugoslavije za razdoblje od 1941. do 1995. godine. Do sada je objavio šest knjiga i dvadesetak znanstvenih i stručnih članaka. Važnija djela: Borbe za Kupres 1942., Zagreb, 1999.; Smrt oklopne brigade, Zagreb-Sarajevo, 2002.; Bitka za Vukovar, Zagreb-Slavonski Brod, 2004.; Oluja, Zagreb, 2007.