Franz Wiedmann, rođen je 1927., studirao je u Tübingenu i Münchenu. Od 1969. do svojega emeritiranja 1995. držao je katedru za filozofiju na sveučilištu Würzburg. Objavio je radove o problemima povijesti, umjetnosti, prava i religije. Osim toga napisao je monografije o Spinozi, Hegelu i J. H. Newmanu.