Akademik Dušan Bilandžić rođen je u Maljkovu kod Sinja 1924. godine. Školovao se u Sinju i Osijeku, diplomirao pravo, a doktorirao ekonomske znanosti. Živi i radi u Zagrebu.

Godine 1941.–1945. sudionik je NOB-a. Nakon rata, profesor je novije povijesti na Višoj vojnoj akademiji u Beogradu. Potom radi u Saveznom sindikatu u Beogradu kao istraživač radničkoga samoupravljanja. Zatim je direktor IHRPH-a u Zagrebu, a nakon toga direktor Centra za društvena istraživanja CK SKJ.

Od 1974. do umirovljenja profesor je političkoga sustava na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu; bio je i dekan toga fakulteta.

Aktivno sudjeluje u političkom životu. Bio je član CK SKH te saborski zastupnik. Nakon prvih slobodnih izbora 1990. postao je potpredsjednik Predsjedništva RH. Od 1994. do 1997. savjetnik je u Uredu Republike Hrvatske u Beogradu.

Objavio je brojne studije i knjige te članke od kojih su najvažnije Historija SFRJ – glavni procesi (1985.); Ideja i praksa društvenog razvoja Jugoslavije 1945-1973. (1973.); Povijest SKJ (1985.); Jugoslavija poslije Tita (1985.).