politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I.

Klasici političkoga mišljenja II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Latinska Amerika

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa 
ISBN:
953-212-228-1
 
broj stranica:
222
 
format:
135 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2005.
 

 

Marinko Ogorec

Vojno-diplomatska praksa


Diplomatski priručnik koji sadrži pravila i praksu u svezi sa službom i životom vojnih izaslanika u inozemstvu. Obuhvaća i korisnu i zanimljivu građu o međunarodnim vojno-diplomatskim odnosima, posebice za stručnu pripremu kandidata za funkciju vojnog izaslanika i dodatno stručno usavršavanje već postavljenih vojnih izaslanika, ali je i izvorište podataka za druge aktere u međunarodnim vojno-diplomatskim i diplomatskim odnosima. Knjiga je pisana priručnički, dobrim stilom, lako se čita, struktura joj je pregledna i logična i veoma je praktična za upotrebu u životnim, svakidašnjim situacijama. Sam autor, pukovnik HV-a, proveo je četiri godine u vojno-diplomatskoj službi u Rusiji.


cijena:
150.00kn
KUPI