politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I.

Klasici političkoga mišljenja II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Latinska Amerika

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa

ISBN:
953-212-118-8
 
broj stranica:
632
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Duško Vrban

Država i pravo


Udžbenik obuhvaća sva ključna pitanja iz područja opće teorije države i prava. U prvom dijelu obrađeni su temeljni pojmovi države i demokratska ustavna država, a drugi sadrži uvod u pravo, sistematizaciju prava i pravnu tehniku i teorije prava. Autor afirmira razvoj države i prava u kontekstu društvenog i kulturnog razvoja. Pored pravno-dogmatskog pristupa, autor koristi i politološki i sociološki pristup. Vrijedan doprinos ovoga rada je pregledno izlaganje najnovijih dostignuća pravne znanosti kao što su hermeneutika, topika, teorija argumentacije i sistemska teorija. Posebna je vrijednost udžbenika jasnoća izlaganja i preglednost teksta.

Autor je predavač Teorije države i prava na Pravnom fakultetu “J. J. Strossmayer” u Osijeku.


cijena:
320.00kn
KUPI