strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

ISBN:
978-953-212-464-4
 
broj stranica:
0
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 

 

Kristijan Iličić

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava


Autorov je cilj dati svojevrsnu sintezu i na nov način, uzimajući u obzir kronološki razvoj fizikalne misli od njenih početaka do danas, objasniti fizikalne pojave klasične mehanike i termodinamike polazeći od njihovih fundamentalnih postavki. U izlaganju se polazi od temeljnih teorijskih i eksperimentalnih zapažanja. Knjiga obuhvaća velik broj znanstvenih disciplina te će materija iznesena u njoj biti od velike pomoći studentima tehničkih fakulteta.