strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma 
ISBN:
978-953-212-385-2
 
broj stranica:
456
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 

 

Ivo Alfirević Juraj SauchaZdenko TonkovićJanoš Kodvanj

Uvod u mehaniku II.

Primijenjena statika


Sveučilišni udžbenik Uvod u mehaniku sadrži gradivo statike krutih tijela i zbog svoje je opsežnosti tiskan u dva sveska. Drugi svezak Primijenjena statika ima četiri poglavlja koja čine jednu cjelinu. U prvom poglavlju prvog sveska daje se uvod ne samo u statiku nego u cijelu teorijsku i primijenjenu mehaniku, dakle odnosi se i na kinematiku i dinamiku kao i druge grane mehanike, primjerice, na mehaniku čvrstih tijela. U drugom poglavlju dan je kratak uvod u vektorsku algebru. U trećemu se poglavlju definiraju osnovni pojmovi statike i daje pet osnovnih aksioma statike. U četvrtom poglavlju iznose se postupci rastavljanja i sastavljanja sila vektorskim, analitičkim i grafičkim postupkom.


cijena:
250.00kn
KUPI