strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma 
ISBN:
978-953-212-384-5
 
broj stranica:
352
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 

 

Ivo Alfirević Juraj SauchaZdenko TonkovićJanoš Kodvanj

Uvod u mehaniku I.

Statika krutih tijela


Sveučilišni udžbenik Uvod u mehaniku sadrži gradivo statike krutih tijela i zbog svoje je opsežnosti tiskan u dva sveska. Prvi svezak Statika krutih tijela ima dva dijela: Uvod u mehaniku (1. i 2. poglavlje) i Teorijska ili racionalna statika (3., 4. i 5. poglavlje).


cijena:
220.00kn
KUPI