strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

ISBN:
953-172-008-8
 
broj stranica:
0
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1989.
 

 

Stjepan Jecić

Mehanika II.

Kinematika i mehanika


U knjizi su obrađeni dijelovi kinematike i dinamike, čestica, sustava čestica i krutog tijela. U prva četiri poglavlja iznesena je kinematika osnovnih gibanja čestice u različitim koordinatnim sustavima, zatim translacija i rotacija tijela te planarno i sferno gibanje. Uz planarno gibanje obrađena je i grafička interpretacija vektorskih jednadžbi. U preostalih pet poglavlja obrađena je dinamika počevši od osnovnih zakona dinamike čestica do općeg gibanja tijela u prostoru te zakoni gibanja sustava čestica s analizom vanjskih i unutrašnjih sila. Posljednje poglavlje bavi se problemima sudara čestica i sudara čvrstih tijela.


cijena:
180.00kn
KUPI