strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

ISBN:
978-953-212-322-7
 
broj stranica:
564
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2007.
 

 

Ivo Alfirević

Tenzorski račun i tenzorska mehanika


Udžbenik Tenzorski račun i mehanika nastavak je udžbenika Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma istog izdavača. Dok se u prvom udžbeniku izlaže tenzorski račun u pravocrtnim koordinatama u ovom drugom dijelu tenzorski račun se izlaže u krivocrtnim koordinatama. Uvode se pojmovi kovarijantnih i kontravarijantnih komponenata vektora i tenzora te apsolutne ili kovarijantne derivacije. Na kraju se uvodi pojam višedimenzijskih linearnih vektorskih prostora.

Tenzorski račun primijenjen je na diferencijalnu geometriju i teoriju ploha koji su zatim primjenjeni na teoriju ploča i ljusaka. Izvedene su jednadžbe mehanike kontinuuma za veliki broj ortogonalnih krivocrtnih koordinatnih sustava. Osim toga, podrobnije su objašnjeni tenzori deformacije i naprezanja u krivocrtnim koordinatama.

Udžbenik je prvenstveno pisan za poslijediplomske studije strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva te drugih tehničkih fakulteta. No može se uporabiti i za nastavu nekih predmeta u višim semestrima dodiplomskih studija. Oba udžbenika zajedno čine solidan temelj za inženjersko modeliranje i primjenu računala, pa će dobro doći i stručnjacima u praksi koji se bave tom problematikom.


cijena:
250.00kn
KUPI