priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Brač

Brač

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Ihtiofauna Jadranskog mora

Iločki traminac

Iz pjata i žmula

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

ISBN:
978-953-212-420-0
 
broj stranica:
344
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2011.
 

 

Nada Hulina

Više biljke – stablašice

Sistematika i gospodarsko značenje


Biljke su me raznolikošću oblika, boja i mirisa očaravale otkad pamtim. U školi sam naučila da “sve kemijske tvornice svijeta ne rade tako savršeno i precizno kao jedna mala biljka, koju naša noga može bezobzirno gaziti” i da je opstanak života na Zemlji (ciklus dušika, ugljika, kisika i vode) vezan uz biljke. Usto, fascinirala me ambivalentnost biljaka, to što mnoge mogu biti i korisne i štetne, ovisno o tome koliko ih poznajemo.

Biljke su postale i predmet mojeg stručnog interesa. Kao dugogodišnji nastavnik Agronomskog fakulteta u Zagrebu (na predmetima Botanika, Korovi, Medonosno bilje i Fitocenologija) osvjedočila sam se da je studentima vrlo teško učiti sistematiku bilja. Nabrajanje znanstvenih, latinsko-grčkih imena biljaka i skupina kojima pripadaju te morfološki podaci, osobito o broju dijelova cvijeta, tipu cvata i ploda, mnogim je studentima krajnje mukotrpno i misle da to nema smisla pamtiti.

No, sistematika bilja trebala bi nam pomoći da se upoznamo s raznolikošću biljnog svijeta i da ga tako naučimo koristiti i štititi, osobito rijetke, ugrožene i endemične biljke. Zato sam se prihvatila pisanja knjige u kojoj sam tu sistematiku uzela kao osnovicu za gospodarsko značenje bilja, što je zapravo glavna preokupacija agronoma.

Sve što sam saznala o biljkama, desetljećima skupljala po knjigama i bilježila, imala sam potrebu pretočiti u tekst sa željom da to štivo bude zanimljivo i čitatelju korisno.

iz Predgovora


cijena:
290.00kn
KUPI