povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-462-0
 
broj stranica:
0
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 

 

Zlatko Matijević

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Prizori iz hrvatske političke povijesti


Znanstveni radovi u ovoj tematski zaokruženoj zbirci nastali su na temelju istraživanja relevantne literature te izvornog arhivskoga gradiva. Autor istražuje nacionalna i državna pitanja u Austro-Ugarskoj Monarhiji ali i u razdoblju stvaranja Države SHS te Kraljevine SHS. Uočeni su i analizirani izvori konflikata i oblici njihova kontinuiranog odvijanja u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Time je ujedno razobličeno nametanje lažne slike o “zbližavanju narodâ” koje je dugo vremena dominiralo u historiografijama niza zemalja iz potrebe da se opravda jedan ideološki narativ o “zajedništvu” i zadrži privilegirani status u intepretiranju povijesne stvarnosti.