povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-445-3
 
broj stranica:
358
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2016.
 

 

Zlatko Matijević

Između sna i jave

16 rasprava iz hrvatske stranačko-političke i crkveno-političke povijesti XX. stoljeća


Znanstveni radovi predstavljeni u ovoj tematski zaokruženoj zbirci nastali su na temelju istraživanja relevantne znanstvene i publicističke literature te izvornog arhivskoga gradiva. Autor istražuje nacionalna i državna pitanja, točnije problem odnosa hrvatskih političara prema položaju Hrvata u Austro-Ugarskoj Monarhiji i problematiziranje njegove budućnosti, raspad Austro-Ugarske i uloge hrvatskih političara frankovačke i jugoslavenske orijentacije u tom procesu, ali i razdoblju stvaranja Države SHS te Kraljevine SHS. Sadržaj zbirke razdijeljen je u četiri cjeline: 1. Homo politicus (tri rasprave o dr. Ivi Pilaru) 2. Hrvatski mnemonisti (četiri rasprave o frankovačkim pravašima), 3. Magnum crimen (osam rasprava o katoličkim svećenicima i svjetovnjacima) i 4. Ex Oriente lux (rasprava o politici „narodne koncentracije”).


cijena:
200.00kn
KUPI