povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček 
ISBN:
978-953-212-197-1
 
broj stranica:
418
 
format:
240 × 160 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2009.
 

 

Franjo Rački

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća


Riječ je o jednoj od najvažnijih i najuspjelijih rasprava F. Račkoga, povjesničara, kanonika i političara, prvog predsjednika JAZU, objavljenoj u šest brojeva u Radu između 1884. i 1893. godine. Djelo je nastalo na diplomatičkim izvorima koje je Rački neumorno istraživao u Vatikanskom tajnom arhivu. Hrvatsko ranosrednjovjekovno feudalno društvo prikazano je u različitim aspektima: političkom, vjerskom, kulturnom, i što je veoma važno, gospodarskom.

Tekst je priredio, te napisao uvodnu studiju i bilješke, dr. sc. Mladen Ančić, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru i predavač na Hrvatskim studijima.


cijena:
220.00kn
KUPI