povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-212-020-3
 
broj stranica:
522
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Lovorka Čoralić

U gradu svetog Marka

Povijest hrvatske zajednice u Mlecima


Knjiga Lovorke Čoralić izniman doprinos proučavanju hrvatsko-talijanske, prije svega hrvatsko-mletačke povijesne i kulturne povezanosti. Autorica poseže za dosad nekorištenom građom koja uključuje, primjerice, fondove bilježničkih oporuka, spise mletačkih inkvizicija, katastre, dokumentacije arsenala i dr., da bi posvjedočila ne samo o vremenu i intenzitetu iseljavanja već i o svim aspektima života naših iseljenika. Posebno se pozabavila djelovanjem istaknutih osoba hrvatskoga podrijetla, primjerice slikarima, književnicima, graditeljima, glazbenicima...


cijena:
395.00kn
KUPI