povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-212-065-3
 
broj stranica:
173
 
format:
150 × 225 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Zdenka Janeković Romer

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike


Monografija donosi novu transkripciju Višegradskoga ugovora, integralni prijevod na hrvatski jezik te vrlo iscrpnu diplomatičku analizu dokumenta. Posebna je vrijednost djela autoričino nastojanje da prepozna važnost toga ugovora, kao i vrhovništva ugarske krune (1358.–1526.) za proces političke integracije Dubrovnika i hrvatskih zemalja na prijelomu epoha.


cijena:
120.00kn
KUPI