povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček 
ISBN:
953-212-171-4
 
broj stranica:
496
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Hrvoje Matković

Studije iz novije hrvatske povijesti


Ovu zbirku radova objavljujemo u povodu 80. godine života našega uglednog i iznimno plodnog povjesničara. Iako su objavljivani u različito vrijeme, sadržajno ih povezuje politička sudbina hrvatskog naroda u 20. stoljeću. Knjiga počinje kraćim preglednim tekstom o hrvatskoj politici u složenim uvjetima dviju Jugoslavija i u II. svj. ratu s osvrtom na historiografske radove važne za znanstvenu obradu toga razdoblja. Knjiga je podijeljena u 5 dijelova: O djelovanju hrvatskih političkih stranaka, Ogledi o Stjepanu Radiću, Hrvatski političari, Različite teme i Građa. Cjelovita bibliografija radova odražava temeljne autorove preokupacije: znanstveno-istraživačku i stručno-metodičku.


cijena:
290.00kn
KUPI