povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček 
ISBN:
953-212-1757
 
broj stranica:
304
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Drago Roksandić

Uvod u komparativnu historiju


Prof. dr. sc. Roksandić pripremio je izbor tekstova s područja komparativne historije najeminentntijih svjetskih povjesničara kao što su M. Bloch, A. Przeworski, H. Teune, Ch. Ragin, T. Skocpol, M. Somers, S. N. Eisenstadt, Heinz-Gerhard Haupt i dr. U uvodnoj studiji uputio je na osnovne kategorije, trendove i probleme u komparativnoj historiji. U hrvatskoj historiografiji, ali i u drugim društvenim i humanističkim znanostima, vrlo je malo istraživača koji na bilo koji način prakticiraju komparativne analize i komparativne metode.


cijena:
220.00kn
KUPI