povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček 
ISBN:
953-212-195-1
 
broj stranica:
504
 
format:
210 × 285 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2005.
 

 

Ivan Čizmić – Marin Sopta – Vlado Šakić

Iseljena Hrvatska


Ova bogato ilustrirana monografija pregledno i cjelovito prikazuje iseljavanje Hrvata tijekom minulih stoljeća. Autori, uvaženi i renomirani znanstvenici, prate iseljavanja još od 15. stoljeća, analiziraju uzroke i okolnosti iseljavanja, prikazuju život u novoj domovini iz raznih aspekata, od rada do kulturnog stvaralaštva, te opisuju veze s hrvatskom domovinom. Važno mjesto zauzima i prikaz značenja koje su iseljeni Hrvati imali u stvaranju suverene Republike Hrvatske. Monografija otkriva niz novih i važnih spoznaja o hrvatskoj dijaspori i sadrži mnoštvo fotografija, dosada nepoznatih i neobjavljenih, koje su pojedini iseljenici godinama skupljali i velikodušno nam ih ustupili.

Iz recenzija:

Vjerujem da će ova knjiga poslužiti boljem poznavanju hrvatske dijaspore u redovima samih iseljeniak, ali što je jednako važno i domaćoj javnos ti u Hrvatskoj. Monografija će postati nezaobilazno štivo za daljnje proučavanje hrvatskog iseljeništva. (dr. sc. Ante Laušić)

Hrvatsko iseljeništvo pružalo je uvijek političku i gospodarsku pomoć svojoj domovini. Autori pokazuju kako je hrvatska državotvorna misao čuvana najviše upravo u izvandomovinskoj Hrvatskoj. (prof. dr. sc. Hrvoje Matković)


cijena:
600.00kn
KUPI