povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček 
ISBN:
953-212-249-4
 
broj stranica:
632
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2005.
 

 

Nikica Barić

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.


Knjiga je prvi cjelovit historiografski pokušaj da se istraže i objasne motivi i okolnosti srpske pobune u Hrvatskoj nakon demokratskih izbora 1990. Obradivši arhivske fondove MUP-a RH i RSK te brojni tisak, ali i konzultirajući velik broj bibliografskih jedinica, Barić je prikazao prilike u Jugoslaviji i Hrvatskoj, nastanak Republike Srpske Krajine, glavne političke i vojne događaje u njoj, značajke društvenog i političkog života te njezin slom.


cijena:
250.00kn
KUPI