povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček 
ISBN:
978-953-212-275-6
 
broj stranica:
606
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
631650

 

Dragutin Pavličević

Hrvati i istočno pitanje

Između “ostatka ostataka” i “oživljene Hrvatske”


Knjiga je prvi cjelovit prikaz “istočnog pitanja”, jednog od središnjih pitanja južnoslavenske i hrvatske povijesti modernog doba. Knjiga ima pet poglavlja: prvi je historiografski uvod; u drugom obrađen je pregled Istočnog pitanja kao europski proces, a u trećem i četvrtom udio Hrvata i Hrvatske u zaustavljanju Osmanlija kao i njihov prilog rješavanju Istočnog pitanja što su ga provodili Habsburgovci, Mlečani, Poljaci, papa i drugi. U petom dijelu navedeni su autorovi radovi na tu temu te prikaz rada niza važnih autora (Ožegović, Tkalac, Rački, Kvaternik, Starčević i drugi).


cijena:
250.00kn
KUPI