povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček 
ISBN:
978-953-212-332-6
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
658618

 

Andrej Rahten

Savezništva i diobe

Razvoj slovensko-hrvatskih političkih odnosa u Habsburškoj Monarhiji 1848.–1918.


Slovenski povjesničar mlađe generacije Andrej Rahten prihvatio se teške zadaće istraživanja političkih odnosa Slovenaca i Hrvata od revolucionarne 1848. do sloma Monarhije i ucrtavanja novih političkih granica nakon Prvoga svjetskog rata. Zbog visokog znanstvenog dometa i kritičkog promišljanja, knjiga Savezništva i diobe dobitak je ne samo za slovensku, nego i za hrvatsku historiografiju.

Prijevod: Živko Gruden, stručna redakcija i pogovor: dr. sc. Zlatko Matijević.


cijena:
220.00kn
KUPI