matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
953-172-017-7
 
broj stranica:
384
 
format:
170 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Boris Apsen

Riješeni zadaci više matematike I.


Priručnik je namijenjen studentima više matematike, a sadrži više od 700 riješenih i rastumačenih zadataka, uz mnogobrojne crteže i grafičke prikaze. Zadaci potanko ilustriraju teoriju brojeva, nizove, limese i redove kao i diferencijalni račun, slijedeći gradivo obrađeno u Repetitoriju više matematike 1. Na početku svakog poglavlja navedene su upute i formule prema kojima se rješavaju određeni zadaci.


cijena:
120.00kn
KUPI