IZDANJA GMTK-a

 

 

 

 
B. Kuzmanović, Z. Baus: Osnove elektrotehnike 1
 
P. Šimunović: Čakavska čitanka
 
L. Biondić: Uvod u projektiranje stambenih zgrada
 
A. Mango: Atatürk
 
N. Zgrabljić Rotar: Digitalno doba
 
I. Dekanić: Geopolitika energije
 
N. Hulina: Više biljke – stablašice
 
Z. Šimić-Kanaet: Tilurium II.
 
V. Šimović, F. Maletić, W. Afrić: Osnove informatike